Търговище  29 °CВторник, 23- ти Юли
USD  1.79632 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

100 души ще започнат работа в област Търговище по програма за заетост

100 души ще започнат работа в област Търговище по програма за заетост Източник: Областна администрация-Търговище

Област

Третото за годината заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище се проведе днес в Областна администрация-Търговище, съобщиха от институцията. Под председателстването на областния управител Гергана Цонева бе гласуван единодушно дневния ред на заседанието, предвиждащ разглеждането на проектни предложения от работодатели за разкриване на работни места и включване в Регионалната програма за заетост и обучение в област Търговище през 2024 г.
В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2024 г. Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата по разработване на регионалните програми за заетост, като законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална програма за всяка административна област.
„Регионалната програма е разработена въз основа на проектни предложения на областната и общинските администрации по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. В резултат на изпълнението на програмата ще бъдат назначени 100 лица на територията на област Търговище”, отбеляза в началото на заседанието областният управител Гергана Цонева. Тя обясни още, че 37 лица ще бъдат назначени на пълен работен ден, а 63 лица в общините Омуртаг, Опака и Антоново на 6-часов работен ден.
Размерът на отпуснатите финансови средства по програмата е 471 148 лв., като Областна администрация-Търговище участва в програмата с 4 наети лица, от които 1 ще бъде в сградата на институцията, а 3 ще работят в Държавен архив, РЗИ и РДСП.
В Регионалната програма за заетост се включва проектното предложение и от Община-Търговище - с 15 работни места за 8-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Община-Попово - 18 работни места за 8-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Общин-Омуртаг - 22 работни места за 6-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Община-Антоново - 21 работни места за 6-часов работен ден, за срок от пет месеца.
Община-Опака - 20 работни места за 6 -часов работен ден, за срок от пет месеца.
Областният управител разясни, че целта на програмите е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване на качеството на работната сила в региона. В целевата група се включват: безработни младежи до 29 г., продължително безработни лица, безработни лица над 55-годишна възраст, безработни лица с основно и по-ниско образование, включително самоопределили се като роми, безработни лица без професионална квалификация и безработни лица с трайни увреждания.
По данни на Дирекция „Бюро по труда” равнището на безработицата и регистрираните безработни в област Търговище през 2023 г.е следното:
• Община Търговище - 5,31%, брой безработни - 1084;
• Община Попово - 9,9%, брой безработни - 761;
• Община Омуртаг - 13,8%, брой безработни - 967;
• Община Антоново - 21,3%, брой безработни - 415;
• Община Опака - 25,2%, брой безработни - 417.
Инфо Търговище
 
 


Прочетете също
Top