Търговище  8 °CЧетв, 23- ти Март
USD  1.81347 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

22 докладни внася Община Търговище на първото заседание на Общинския съвет за 2023 г.

22 докладни внася Община Търговище на първото заседание на Общинския съвет за 2023 г. Източник: Община Търговище

Търговище

22 докладни ще разгледа Общинският съвет в Търговище на първото си заседание за годината, което е насрочено за 26 януари.
Кметът д-р Дарин Димитров внася за разглеждане отчета си за 2022 г. Акцентите в него са публикувани под формата на презентация на фейсбук страницата на градоначалника. Пълната текстова версия е публикувана в сайта на Общината.
Внася се и отчетът за състоянието на общинската собственост. Той сочи, че през годината са проведени 7 търга и 2 конкурса за отдаване под наем на общински имоти. Под наем са отдадени 23 обекта. Приходите от наеми възлизат на 330 838 лв., което е с 8000 лв. повече в сравнение с предходната година. Постъпленията от концесии са 321 631 лв. От наеми на земеделски земи са събрани 731 453 лв.
Съветниците ще разгледат и проект на споразумение между Община Търговище и Столична община за споделяне на услуга за превод на жестов език при обслужването на глухи и сляпо-глухи граждани. Обслужването в Търговище ще се осъществява чрез онлайн видеовръзка с преводач от Столична община. За услугата администрацията в Търговище ще заплаща по 0,33 лв. на минута разговор. Гишетата, на които ще се осъществява този тип обслужване, ще бъдат обозначени със специални стикери.
Общинската администрация внася за разглеждане и няколко стратегически документа и годишни програми. Сред тях са: Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост; План за действие за общинските концесии; Програма за управление на отпадъците за периода до 2028 г; Програма по закона за енергията от възобновяеми енергийни източници и Общински план за младежта за 2023 г.
Инфо Търговище 
 
 


Прочетете също
Top