Търговище  23 °CПон, 17- ти Май
USD  1.61332 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

До 5 май плащаме местни данъци и такси с 5% отстъпка

До 5 май плащаме местни данъци и такси с 5% отстъпка Източник: Община Търговище

Търговище

5 май е срокът за плащане на местните данъци за недвижимите имоти и превозните средства, и таксата за битови отпадъци с 5 % отстъпка в община Търговище. Без отстъпка те могат да бъдат платени и на две равни вноски – до края на юни и на октомври.
Платилите пълния размер на налозите до 5 май ще участват и в традиционния жребий на Общината за разпределянето на 40 предметни награди. 
Призоваваме гражданите да заплащат дължимите суми по електронен път в условията на пандемия. Сметката на Община Търговище е: IBAN: BG60UBBS80028413869000, банка: ”ОББ” АД – клон Търговище. При превода се отбелязва и съответния код за вид плащане: Данък върху недвижимите имоти: 442100; Такса за битови отпадъци: 442400; Данък върху превозните средства: 442300.
Задълженията може да се платят в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел „Местни данъци и такси” в Центъра за административно обслужване на Общината. Сумите могат да бъдат заплатени и на касите на Изипей, на уебстраницата www.epay.bg, както и на касите на „Български пощи” ЕАД.
Размерът на дължимите данъци и такси може да бъде проверен на уебсайта на Община Търговище, чрез издаден от отдел „Местни данъци и такси“ ПИК код. Допълнително информация може да се получи на тел. 0601 68 755 в отдела.
Инфо Търговище 
 
 


Прочетете също
Top