Търговище  29 °CВторник, 23- ти Юли
USD  1.79632 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Европейската комисия публикува четвъртия си годишен доклад относно върховенството на закона

Европейската комисия публикува четвъртия си годишен доклад относно върховенството на закона Източник: Интернет

Политика

Европейската комисия публикува четвъртия си годишен доклад относно върховенството на закона, като оцени актуалното положение във връзка с върховенството на закона във всяка държава членка.
Въпреки че в някои държави — членки на ЕС, продължават да съществуват опасения относно върховенството на закона, докладът се е превърнал в основна движеща сила за промяна и положителни реформи. Всъщност, средно за всички държави членки, 65 % от миналогодишните препоръки са изцяло или частично изпълнени. Това показва, че се полагат значителни усилия за последващи действия във връзка с препоръките от предходната година.
Днешният пакет включва съобщение, в което се прави преглед на положението в ЕС като цяло, и 27 глави по държави, в които се разглеждат значимите промени във всяка държава членка от юли 2022 г. насам. В доклада е включена оценка на препоръките от миналата година и отново са предоставени конкретни препоръки към държавите членки.
Докладът обхваща четири стълба: национални правосъдни системи, уредби за борба с корупцията, медиен плурализъм и други механизми за взаимозависимост и взаимоограничаване на институциите.
Повече информация относно основните констатации и препоръки за България ще намерите тук.
Публикацията е изготвена с подкрепата на център "Европа Директно" - Шумен
 
 


Прочетете също
Top