Търговище  4 °CСряда, 21- ви Април
USD  1.62296 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Набират потребители за „Асистентска подкрепа“

Набират потребители за  „Асистентска подкрепа“ Източник: Интернет

Търговище

Община Търговище продължава набирането на потребители за новата социална услуга „Асистентска подкрепа“. До момента 79 души са заявили желание да я получават. Капацитетът й е 139 потребители. 
Услугата се разкрива в изпълнение на Закона за социалните услуги и ще функционира като делегирана от държавата дейност. Тя включва ежедневна подкрепа в домашна среда до 4 часа на ден. Специално нает и обучен персонал ще оказва подкрепа на потребителите при самообслужване, движение и придвижване, както и в изпълнение на домакинските дейности.
Потребители могат да са: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
  Кандидатите трябва да подадат заявление по образец, копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие на медицински протокол на ЛКК и  копия от други медицински документи, ако са налични такива. Документи се подават в Центъра за административно обслужване на Общината всеки работен ден, от 08:30 до 17:00 часа.
Допълнително информация може да се получи на телефони 0601/68 733 и 0601/ 68 739 в Община Търговище. 
Образец на заявлението може да бъде изтеглен от уебсайта на администрацията.
Инфо Търговище 
 
 


Прочетете също
Top