Търговище  12 °CПон, 27- ми Май
USD  1.80194 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Наближава крайният срок за плащане на местните данъци с отстъпка

Наближава крайният срок за плащане на местните данъци с отстъпка Източник: Община Търговище

Търговище

До 30 април е срокът за плащане на местните данъци и такси с 5% отстъпка, припомнят от отдел „Местни данъци и такси“ в Община Търговище.
Гражданите, платили в този срок пълния годишен размер на налозите си върху недвижимите имоти, превозните средства и таксата за битови отпадъци, могат да участват и в традиционния жребий на Общината с предметни награди. За целта е необходимо да запазят отрязъка с талона, който ще им бъде предоставен на касите на отдел „Местни данъци и такси“.
Платилите задълженията си дистанционно също могат да се включат в жребия. Удобен за тях начин за получаване на талона могат да посочат на телефон: 0601 68 755.
От Общината призоват гражданите да заплащат дължимите суми електронно. Сметката на Община Търговище е: IBAN: BG60UBBS80028413869000, банка: ”ОББ” АД – клон Търговище. Отбелязва се и код за вид плащане: Данък върху недвижимите имоти: 442100; Такса за битови отпадъци: 442400; Данък върху превозните средства: 442300; Такса за притежаване на куче: 448013.
Задълженията могат да се плащат и чрез платформите за онлайн банкиране на някои от най-големите банки в страната. Чрез тях дължимите суми се генерират автоматично и не е необходимо посочването на различните кодове за плащане.
Сумите може да се платят също в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел „Местни данъци и такси” в Центъра за административно обслужване на Общината.
Заплащане може да бъде направено и на касите на Изипей /Easypay/, на уебстраницата www.epay.bg, както и на касите на „Български пощи” ЕАД.
Справка за дължимия размер на налозите може да бъде получена от отдел „Местни данъци и такси“, на телефон: 0601 68 755.
Инфо Търговище
 
 


Прочетете също
Top