Търговище  23 °CПон, 17- ти Май
USD  1.61332 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Нарастват пожарите, предизвикани от небрежност

Нарастват пожарите, предизвикани от небрежност Източник: МВР

Област

 През 2020 г. екипите на четирите районни служби“Пожарна безопасност и защита на населението“ в състава на регионалната дирекция са реагирали са реагирали на 738 произшествия, срещу 758 за същия период на 2019 г. Общият брой излизания на служителите за 2020 година са 775 за срещу 806 за 2019 г., което представлява намаление с 4 %.
 605 са погасените от служители на дирекцията пожари през 2020 г., докато за предходната година те са били 582. 122 от тези пожари са нанесли преки материални загуби(налице е завишение спрямо предходната година, когато този брой е 100). Нивото на пожарите, ликвидирани без материални загуби, се запазва почти същото както през 2019 г. – 483.
Най-много на брой пожари за периода в областта са причинени от небрежност при боравене с открит огън - 389(с 11 повече от 2019 г.) Налице е известно редуциране на броя на пожарите, възникнали вследствие неправилно ползване на отоплителни уреди – 91 през 2020 г. срещу 98 – през 2019. Наблюдава се намаление, макар по-малко, и в броя на пожарите, причинени от техническа неизправност– 15 за 2020 г. срещу 19 – за 2019-та. За периода е налице чувствително намаление на получените лъжливи повиквания – 22 за 2020 г. срещу 33 – за 2019 г.  
 През отчетния период  се наблюдава намаление на броя на пожарите в отрасъла„Жилищно стопанство и дейност на домакинства” – регистрирани са 214 срещу 227 за 2019 г. такива, както и на горските пожари – 9 срещу 13 за сравняваните периоди от време. Само един умишлено причинен пожар е регистриран в областта ни през 2020 г. 
Спасителните дейности и помощните операции, извършени от екипи на районните служби ПБЗН през 2020 г.,  са намалели с 24.4 % , сравнено с 2019 г. Това е най-ниското число за  последните 5 години и се дължи на най-вече на предприетите от правителството противоепидемични мерки и временното затваряне за масово влизане в тях на градовете чрез създаване на КПП с цел ограничаване разпространението на заразата COVID-19. 
Поради усложнената епидемична обстановка през 2020 г. не бяха проведени  и традиционни очаквани с нетърпение и интерес от учениците в областта инициативи, като: ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, състезанието „Млад огнеборец“ и  конкурсът за детска рисунка  „С очите си видях бедата”. Извънредната ситуация, свързана с пандемията, наложи и промяна в начина на поднасяне на децата от училищата и детските градини на информация, свързана с  обучението им относно основните правила за пожарна безопасност и зашитата при бедствия – осъществени бяха значително по-малко физически срещи с учащите, за сметка на разработени от огнеборците превантивни материали, които бяха предоставени на преподавателите в учебните заведения. 
Инфо Търговище 
 
 


Прочетете също
Top