Търговище  12 °CПон, 27- ми Май
USD  1.80194 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Научен проект представи Шуменският университет в Словашкото посолство

Научен проект представи Шуменският университет в Словашкото посолство

Култура

На 09 март 2023 г. в Посолството на Словашката Република в София бе представен 7. брой на списание „Лимес славикус. Културни концепти на славянството“ с тема на броя: „Словакия – език и литература“. Списанието е част от дългогодишен научен проект на Катедра „История и теория на литературата“ при Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Настоящият брой предостави поле за диалог на словашки и български изследователи в областта на лингвистиката, литературните и историческите изследвания, на тенденциите в съвременната словашка поезия и проза.
Форумът бе открит с приветствено слово на Н.пр. г-н В. Гривна, Посланик на Словашката Република в България, и на Н.пр. г-жа М. Ганева, Посланик на България в Република Полша и експосланик на България в Словашката Република. В представянето на научния проект се включиха доц. д-р Т. Тодоров, Декан на Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет, доц. д-р С. Минков, зам.-декан по учебната дейност, които отбелязаха интензивните връзки на Факултета с партньорските университети и академичните среди в чужбина.

Изданието представи проф. д-р Страшимир Цанов, Ръководител на Катедрата по история и теория на литературата и съредактор на списанието, като подчерта дългогодишното активно сътрудничество с колегията на Прешовския университет и други висши училища в Словакия. С научни изложения и научни съобщения върху темите и проблематиката на статиите на брой 7. се включиха български и словашки изследователи от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Прешовския университет  в Прешов, Университета „Павел Йозеф Шафарик“ в Кошице. Доц. д-р Д. Константинова, ръководител на направление Словакистика при Катедра „Славистика“ на Великотърновския университет, представи лингвистичните акценти на броя, членовете на Катедрата по история и теория на литературата от Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет, инициатор на проекта – проф. д.ф.н. Д. Чавдарова, доц. д-р Н. Цочева и гл.ас. д-р Б. Стоименова, насочиха вниманието към тематичната широта, проблематиката и поетологията на литературните изследвания и художествените творби в изданието. В диалога се включиха и представителите на словашката академична общност, автори на  текстове в броя – проф. М. Соучкова от Философския факултет на Прешовския университет, доц. М. Милчак от Философския факултет на Университета „Павел Йозеф Шафарик“ в Кошице, доц. В. Купка, поет, преводач и автор на академични изследвания.
Гости на представянето и участници в дискусията бяха студенти от направление Словакистика на специалността Славянска филология от Факултета по Славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ с лектор В. Б. Гечова, специалисти в областта на словакистиката и бохемистиката, преподаватели, филолози. От името на Катедрата по история и теория на литературата доц. д-р Н. Цочева предостави на Посолството на Словашката Република тематични броеве на списанието „Лимес славикус. Културни концепти на славянството“.
Инфо Tърговище 
 
 


Прочетете също
Top