Търговище  29 °CВторник, 23- ти Юли
USD  1.79632 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Обявена е обществена поръчка за санирането на 16 блока в Търговище

Обявена е обществена поръчка за санирането на 16 блока в Търговище Източник: Община Търговище

Търговище

Община Търговище обяви обществена поръчка за инженеринг на 16 блока, одобрени за саниране по процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Инженерингът включва проектиране, строителство и авторски надзор при изпълнението на обектите.
Блоковете са разпределени в различни обособени позиции. Всеки участник в откритата процедура може да кандидатства за до 3 позиции. Съгласно условията на НПВУ, обектите трябва да бъдат въведени в експлоатация до юни 2026 г.
Прогнозната стойност на поръчката е 23,25 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 15 юли 2024 г.
Припомняме, че жителите на Търговище бяха сред най-активните по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. 67 сдружения на собствениците подадоха проекти на обща стойност от над 97 млн. лв. Определената за Търговище максимална сума за саниране обаче е 30 млн. лв. Оценяването и класирането на проектите бе извършено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Поръчката е публикувана в единния портал за електронни обществени поръчки: https://app.eop.bg/today/393092
Инфо Търговище
 
 


Прочетете също
Top