Търговище  5 °CСряда, 6- ти Декември
USD  1.81465 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Община Търговище публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Община Търговище публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Търговище


Новите текстове касаят изменение на данъка за придобиване на имущество от 2,5% на 3% от 2024 г. Промяната не засяга всички данъкоплатци, а само тези, извършващи сделки с имущество.
В момента, този вид данък е по-нисък в сравнение с общини като: Шумен (2,6%), Попово (2,8%), Велико Търново (3%), Сливен (3%), Добрич (3%) и други.
В мотивите за изменение е посочено, че, ако приходоизточниците останат без изменение, в новата бюджетна година ще има недостиг на средствата за издръжка. Това ще доведе не само до липса на възможност за разширяване на дейностите на Общината, а и до ограничаване на нормалното им изпълнение.
При приемане на предложението, прогнозата е постъпленията в общинския бюджет да се увеличат допълнително с около 370 000 лева. Средствата ще бъдат разпределени за издръжка на детските градини, администрацията, ремонти на улична и пътна мрежа, поддръжка на социални и комунални дейности и други, извършвани от Общината.
Постъпленията от този вид данък през 2023 г. до момента са 1 780 000 лв. Сумата е същата за цялата 2022 г. През 2021 г. са събрани 2 140 000 лв., а през 2020 г. – 1 480 000 лв.
Предложения и становища по проекта за изменение се приемат в срок до 18 декември. Те трябва да бъдат подадени писмено в Центъра за административно обслужване или на e-mail: obshtina@targovishte.bg.
С проекта можете да се запознаете тук. 
Инфо Търговище 
 
 


Прочетете също
Top