Търговище  2 °CВторник, 18- ти Януари
USD  1.72062 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Община Търговище търси персонал за три нови социални услуги

Община Търговище търси персонал за три нови  социални услуги Източник: Община Търговище

Търговище

Процедура за подбор на персонал за три нови социални услуги обяви Община Търговище. Това са Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Преходно жилище за деца от 15 до 18 години и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години. В тях ще се осигурява алтернативна грижа за деца и младежи в риск, включително такива с увреждания и техните семейства.
Обявени са по 4 щатни бройки за социални работници и детегледачи, 3 щатни бройки за възпитатели, 2,5 щатни бройки за психолози, 2 щатни бройки за хигиенисти. Търсят се още медицинска сестра, педагог, логопед, рехабилитатор/кинезитерапевт, арттерапевт/трудотерапевт. 
Документи за участие се подават в Центъра за административно обслужване на Общината до 10.02.2022 г. Те трябва да са запечатани в плик, с надпис: „За процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.19-0034-C01 „Готови за света“. Върху плика се изписват още трите имена на кандидата, длъжността, за която се кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Подборът ще бъде извършен на два етапа – по документи и интервю. 
Услугите ще се предоставят по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Сградите, където ще се помещават те, са изградени и реновирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Обявлението за подбор, заедно с подробно описание на изискванията за заемане на всяка от длъжностите, са публикувани тук. 
Инфо Търговище
 
 


Прочетете също
Top