Търговище  29 °CВторник, 23- ти Юли
USD  1.79632 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Обсъдиха дейността на доброволните формирования

Обсъдиха дейността на доброволните формирования Източник: Областна администрация-Търговище

Област

Среща за дейността на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и отстраняването на последиците от тях, съгласно Закона за защита при бедствия, бе проведена в Областна администрация-Търговище. Срещата бе водена от областния управител Гергана Цонева и нейния заместник Димитър Станев, в присъствието на представители на петте общини от областта, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и експерти, имащи отношение по темата.
Бяха обсъдени Стратегията за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2023 г., актуалната нормативна уредба, особеностите на дейността по населени места и др. Особен акцент бе даден на необходимостта от активизиране на процеса по създаване и развитие на доброволните формирования на територията на областта.
Набелязани бяха конкретни мерки и предложения за популяризиране на доброволческата дейност сред подрастващите и младежите, за да бъде привлечено тяхното внимание към темата.
„Доброволните формирования са устойчива и надеждна съставна част на единната спасителна система. От изключително важно значение е този фонд по общини да бъде запълнен с доброволци, които да имат готовност и подготовка за сътрудничество с компетентните органи”, заяви областният управител Гергана Цонева.
Утвърден бе План за 2024 г. за изпълнение на Националната програма (2022-2026).
Инфо Търговище
 
 


Прочетете също
Top