Търговище  13 °CНеделя, 25- ти Септ.
USD  2.00516 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Обсъдиха състоянието на язовирите в област Търговище

Обсъдиха състоянието на язовирите в област Търговище Източник: Областна администрация Търговище

Област

В пресцентъра на Областна администрация –Търговище се проведе заседание на Междуведомствената комисия за проверка на техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти на територията на област Търговище, назначена със Заповед на областния управител на област Търговище.
На заседанието присъстваха представители на Областна администрация- Търговище, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Басейнова дирекция „Черноморски Район“ и Басейнова дирекция „Дунавски район“, Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и  Регионална инспекция по околната среда и водите – Шумен.
В рамките на последния месец  са извършени  проверки по утвърден график на всички язовири, класифицирани в първа и втора степен на потенциална опасност в областта, като членовете на комисията са проверили техническото и експлоатационното състояние на водоемите, изправността на язовирните стени и съоръженията към тях.
В тази връзка са съставени общо 41 констативни протокола. За 28  язовира бяха направени 43 предписания  към общини, собственици и сдружения за напояване и  са поставени конкретни  срокове за изпълнение. Предписанията включват  премахване на дървета и храсти от язовирните стени, профилиране на преливници и  премахване на мрежи от преливници. Към момента на проверките не са установени язовири с водно ниво близко до преливен ръб, т. е няма опасност от преливане.
Предстоят проверки и на  проводимостта на речните корита,  както и какво е състоянието на дигите и речните брегове.
Инфо Търговище
 
 


Прочетете също
Top