Търговище  7 °CСряда, 21- ви Април
USD  1.62296 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

От сектор "БДС" с призив към гражданите

От сектор "БДС" с призив към гражданите Източник: МВР

Област

От сектор „БДС“ призовават гражданите да подават заявления за издаване на документи за самоличност през месеците март- май
През 2021 г. се очаква срокът на валидност на личните документи на голям брой граждани от област Търговище да изтече.  В тази връзка от сектор“Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Търговище напомнят, че действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на областта могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга (до 30 дни) във всяко районно управление на  област Търговище, а не само в съответното районно управление по постоянен адрес. Готовите лични документи ще се получават в звената, където са подадени заявленията за издаване на български лични документи. 
В районните управления могат да се подават заявления едновременно за издаване на лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС (СУМПС) само в предвидените в Закона за българските лични документи(БЛД) и Правилника за издаване на българските лични документи  случаи. 
До края 2021 г. в област Търговище  предстои подмяната на 15 845 лични карти, 8 178 паспорти, и  6 602 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Неподадените заявления за издаване на български лични документи  за предходната 2020 година при изтекъл срок са съответно: за лична карта - 2107, за паспорти – 3320, и за СУМПС - 1835.  
Това означава, че пред гишетата в звената БДС през летните месеци е възможно образуване на опашки от граждани, желаещи да подадат заявления за издаване на документи.
В тази връзка от сектора съветват хората да посетят звената за подаване на заявления за издаване на такива документи  през месеците март, април и май, когато е спокойно и няма напрежение при административното обслужване. 
Оттам напомнят още, че българските лични документи (лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС) могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност.
Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето,  могат  да  се възползват от   „Портал  за  електронни  административни  услуги  на   Министерството  на  вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга. 
Инфо Търговище 


 
 


Прочетете също
Top