Търговище  26 °CВторник, 17- ти Май
USD  1.85545 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Приемат се заявления за гласуване в подвижна секция

Приемат се заявления за гласуване в подвижна секция Източник: Община Търговище

Политика

Община Търговище приема заявления от избиратели, поставени под карантина и желаещи да гласуват в подвижна секция в изборите на 14 ноември.
Подвижна избирателна секция за карантинирани ще се образува, ако в срок до 10 ноември има поне 7 подадени заявления.
Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или кметския наместник. То трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата или чрез факс. 
Подаването може да стане и по електронен път, през интернет страницата на ЦИК  или на електронния адрес на Общината: obshtina@targovishte.bg. Не се изисква квалифициран електронен подпис. 
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес и адресът на карантиниране. Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст, в случаите, в които се подава чрез пълномощник. Не се изисква нотариална заверка.
Образец на заявлението може да бъде изтеглен от тук.
Инфо Търговище

 
 


Прочетете също
Top