Търговище  32 °CСряда, 17- ти Август
USD  1.92427 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Свободни работни места в област Търговище към 13 юни

Свободни работни места в област Търговище към 13 юни Източник: Инфо Търговище

Област

Бюро по труда – Търговище  /община Търговище/
 
2 машинни оператори, производство на мебели, средно образование
1 обслужваш работник, промишлено производство, основно образование
4 общи работници, основно образование
1 фризьор, основно образование
1 механик, земеделски машини, висше образование /Земеделска техника и технологии/
5 монтьори, ремонт на машини и оборудване, средно образование
5 водачи, електрокар, основно образование
10 машинни оператори, производство на стъклени изделия, средно образование
3 техници, електрически системи, средно образование
1 шофьор, автокран, средно образование
6 шофьори, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, основно образование
7 чистач- хигиенисти, начално образование
3 общи работници, промишлеността, основно образование
2 програмисти, софтуерни приложения, средно образование /Компютърни науки/
4 продавач- консултанти, средно образование
1 геолог, инженерна геология , висше образование /Инженерна геология/ чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 геодезист, висше образование /Геодезия и маркшайдество/, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 ландшафтен архитект, висше образование /Ландшафтна архитектура/, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 техник производствени структури, средно образование, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 машинен оператор, закаляване на стъкло, средно образование, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
3 машинни оператори, производство на стъклени изделия, средно образование, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
2 водачи(оператори), платформа – промишлен транспорт, средно образование, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
14 пакетировачи, основно образование, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 окачествител, продукти (без напитки и храни), средно образование, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
 
 Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/
 
2 сърцар- формовчици, средно образование
2 птицевъди, средно, основно образование
1 готвач, средно, основно образование
1 инженер- конструктор, висше образование
3 общи работници, горско стопанство, без образование
2 настройчици, пробивни металообработващи машини, средно образование
3 монтажници, изделия от метал, средно, основно образование
1 работник, животновъд, основно образование
1 работник, отглеждащ селскостопански животни, основно образование
1 секретар, средно образование, компютърна грамотност
1 офис- мениджър, средно образование
2 работници, консервена фабрика, средно, основно образование
1 медицинска сестра, висше образование
1 социален работник, висше образование, /Социални дейности, Социална педагогика/
2 помощници, кухня, средно, основно образование
1 оператор/координатор, мрежа от данни/бази данни, висше образование, английски език, компютърна грамотност,  чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 специалист, продажби, висше, средно образование
1 работник, консервна фабрика, средно, основно образование, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 тапицер, средно образование
3 шивачи, средно, основно образование
15 машинни оператори, шиене, средно, основно образование
1 продавач- консултант, средно образование, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
 
Работни места обявени по проект „Заетост за теб”
1 помощник сладкар, средно, основно образование
1 продавач- консултант, средно образование
1 машинен оператор, дърводелство, основно образование
1 сервитьор, средно, основно образование
  
Бюро по труда – Омуртаг  /общините Омуртаг и Антоново/
 
2 лични асистенти, основно образование
1 социален асистент, без образование
1 работник поддръжка, няма изискване за образование
1 работник в строителството, няма изискване за образование
2 образователни медиатори, средно образование
1 вътрешен одитор, висше образование
1 чистач/ хигиенист, основно образование
1 продавач- консултант, средно образование
1 охранител, средно образование
1 пакетировач, няма изискване за образование
3 общ работници, няма изискване за образование
  
*За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.
Инфо Търговище 
 
 


Прочетете също
Top