Търговище  21 °CНеделя, 26- ти Юни
USD  1.85845 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Свободни работни места в област Търговище към 20 юни

Свободни работни места в област Търговище към 20 юни Източник: Областна администрация Търговище

Област

Бюро по труда – Търговище  /община Търговище/
 
1 брокер, стоки, средно образование
1 охранител, средно образование
1 монтажник, дограма, основно образование
1 машинен оператор, средно образование
1 работник, сглобяване на детайли, основно образование
1 асистент, офис, средно образование
1 обслужваш работник, промишлено производство, основно образование
4 общи работници, основно образование
1 фризьор, основно образование
1 механик, земеделски машини, висше образование /Земеделска техника и технологии/
5 монтьори, ремонт на машини и оборудване, средно образование
5 водачи, електрокар, основно образование
10 машинни оператори, производство на стъклени изделия, средно образование
3 техници, електрически системи, средно образование
6 шофьори, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, основно образование
3 общи работници, промишлеността, основно образование
2 програмисти, софтуерни приложения, средно образование /Компютърни науки/
4 продавач- консултанти, средно образование
1 геолог, инженерна геология , висше образование /Инженерна геология/ чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 геодезист, висше образование /Геодезия и маркшайдество/, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 ландшафтен архитект, висше образование /Ландшафтна архитектура/, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 техник производствени структури, средно образование, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 машинен оператор, закаляване на стъкло, средно образование, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
3 машинни оператори, производство на стъклени изделия, средно образование, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
2 водачи(оператори), платформа – промишлен транспорт, средно образование, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
14 пакетировачи, основно образование, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 окачествител, продукти (без напитки и храни), средно образование, чл. 38, ал.1 от ЗХУ
 
 
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”
 
-Обучение по време на работа
1 продавач-консултант
 
 
 
 
Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/
 
Други СРМ обявени в ДБТ
 
 
2 сърцар- формовчици- средно образование
2 птицевъди- средно, основно образование
1 готвач- средно, основно образование
1 инженер- конструктор- висше образование
3 общ работници, горско стопанство- без образование
1 настройчик, пробивни металообработващи машини- средно образование
3 монтажници, изделия от метал- средно, основно образование
1 работник, животновъд-основно образование
1 работник, отглеждащ селскостопански животни- основно образование
1 секретар- средно образование, компютърна грамотност
1 офис- мениджър- средно образование
2 работници, консервена фабрика- средно, основно образование
1 медицинска сестра- висше образование
1 социален работник- висше образование, спец. социални дейности, социална педагогика
2 помощници, кухня- средно, основно образование
1 оператор/координатор, мрежа от данни/бази данни- висше образование, английски език, компютърна грамотност по чл.38 от ЗХУ
1 специалист, продажби- висше , средно образование
1 работник, консервна фабрика по чл.38 от ЗХУ- средно, основно образование
15 машинен оператори, шиене- средно, основно образование
1 продавач- консултант- средно образование, по чл.38/1 от ЗХУ
 
 
 
Работни места обявени по проект „Заетост за теб”
 
1 помощник сладкар – средно, основно образование
1 мияч, превозни средства- основно образование
1 машинен оператор, дърводелство – основно образование
1 работник, строителство- основно образование
1 продавач консултант – средно образование
 
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”
 
 -Обучение по време на работа
 
4 продавач- консултанти
  
Бюро по труда – Омуртаг  /общините Омуртаг и Антоново/
 
1 трудов посредник, средно образование
1 патрул, служби за сигурност, средно образование
1 личeн асистент, основно образование
1 работник в строителството, няма изискване за образование
2 образоватени медиатори, средно образование
1 вътрешен одитор, висше образование
1 чистач хигиенист, основно образование
1 продавач-консултант,  средно образование
1 охранител,  средно образование
3 общ работници, няма изискване за образование
 
*За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.
Инфо Търговище
 
 


Прочетете също
Област 17.06.2022 г. 11:44:01 ч.
Пожар в трактор
Top