Търговище  5 °CПетък, 5- ти Март
USD  1.63832 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Удължават услугите по патронажна грижа в Търговище

Удължават услугите по патронажна грижа в Търговище Източник: Община Търговище

Търговище

Община Търговище да кандидатства с проект по процедура „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Това предлага в докладна до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров. Целта е да се удължат с 12 месеца мобилните здравни и социални услуги, които Общината предоставя по друг проект, който приключва в средата на април тази година.
Ще бъде запазен определеният за общината минимален брой на потребителите от 118 души. Целева група са: хора с увреждания; възрастни хора в невъзможност за самообслужване; лица над 54 г.; поставени под карантина заради COVID-19. В рамките на до 2 часа дневно те ще получават медицински грижи, рехабилитация, психологическа подкрепа и консултиране в домовете си. Потребителите ще могат да разчитат на екипите по проекта и за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, както и на съдействие за заявяването на неотложни административни услуги.  
По новата процедура е дадена възможност за адаптиране на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности, към предизвикателствата, породени от COVID-19. Ще бъдат включени дейности, свързани с дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения с цел изолиране на заразени потребители и други.
Общинският съвет ще разгледа докладната на кмета на предстоящото заседание на 25 февруари.
Инфо Търговище  
 


Прочетете също
Top